Blog

Hvad er en planteskole?

En planteskole er en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion og tiltrækning af flerårige vedagtige planter, frugttræer, prydbuske og grundstammer. I daglig tale bruges ordet ’planteskole’ om en større plantehandel, uanset om den selv producerer planterne eller får dem leveret. 

Hvis man skulle skelne helt korrekt, er en butik, der udelukkende sælger planter m.m. og ikke dyrker dem, et havecenter og ikke en planteskole, men i dag bruges ordet planteskole også om butikker, der kun sælger planter.

Planteskolerne har sine rødder langt tilbage i den danske historie og er en udløber af de såkaldte handelsgartnerier, der opstod i 1700-tallet.

Hvor er planteskolerne placeret?

For de planteskoler, der beskæftiger sig med produktion, er det vigtigt at vælge et produktionsareal med et eksisterende læhegn, der sikrer et acceptabelt mikroklima. Da klimaet varierer vurderes mikroklimaet på baggrund af normalværdier for nedbør, vindforhold og varmeforhold. I forhold til bygninger vælger nogle planteskoler at anvende væksthuse til formering og dyrkning. Derudover kan væksthuse også bruges til opbevaring i vinterperioder med frost.

En anden produktionsmetode, nogle planteskoler anvender, er containerdyrkning. Her er der tale om dyrkning af planter i afgrænset volumen, typisk enten i potter eller andre containere.

Udover at have et godt produktionsapparat i form af produktionsareal med læhegn, væksthuse og/eller containerdyrkning, kræver en succesfuld planteskole også en bred og omfattende viden inden for planteformering, kulturteknik, planteernæring og marketing.

Hvad er en frilandsgartner?

En frilandsgartner arbejder med at dyrke blomster, forskellige former for grøntsager såsom kartofler, gulerødder, salat, kål og løg. Arbejdet følger årets sæsoner, hvor der sås tidligt på foråret og høstes i løbet af sommeren og efteråret. Om vinteren er der ikke meget af se til.

Kunderne hos planteskolerne er typisk private haveejere, men planteskolerne sælger også planter til parker og anlæg, og derudover går en stor del også til eksport.